Taisyklės ir naudojimo sąlygos

Prieigai prie šio tinklalapio taikomos toliau išdėstytos sąlygos. Prašome naudotis šiuo tinklalapiu tik tuo atveju, jeigu sutinkate su jomis. Tinklalapį parengė ir administruoja UAB „Danesa“ (toliau – Danesa). Pasiliekame teisę nutraukti šio tinklalapio veikimą, visiškai ar iš dalies jį pakeisti, taip pat visiškai ar iš dalies pakeisti Tinklalapio naudojimo taisykles. Prašom atkreipti dėmesį, kad keisti galime savo nuožiūra ir iš anksto nepaskelbę. Todėl prašom kitą kartą apsilankius tinklalapyje peržiūrėti, ar nėra pakeitimų sąlygose.

Naudojimasis Svetaine šių taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir būti jų susaistytas. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Svetaine.

Naudodamasi(s) Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs (-usi) su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

Trečiųjų šalių tinklalapiai ir nuorodos

Pateikdama nuorodas į trečiųjų asmenų tinklalapius, Danesa nepatvirtina jų turinio, taip pat neprisiima atsakomybės už galimybę pasiekti šiuos tinklalapius ar jų turinį ir už žalą, patirtą dėl bet kokio naudojimosi jų turiniu. Šios nuorodos pateikiamos patogumo labui, tačiau riziką dėl naudojimosi šiais tinklalapiais vartotojas prisiima pats.

Baigiamosios nuostatos

Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.